Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

35

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tuyệt Thế Linh Thần

hanoigaran · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện dịch dễ hiểu quá