Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)

Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)

Khoái Xan Điếm

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/xe3ogrge
Số Chương
1159
Số Chữ
1725198
Số Chữ Trung Bình Chương
1489
Tốc Độ Ra Chương
6 Chương/Tuần
Tạo Lúc
15:15 31/12/2018
Đăng Chương 1
16:32 31/12/2018
Cập Nhật Gần Nhất
15:41 08/05/2023
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
34773
deathlywind94
Trưởng nhóm