Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

5

Bình

38

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Truyện có 1762 chương.
1
Đại Hôn Đêm Đó
2
Vấn Trách Con Rể
3
Ta Có Kiếm Ý
4
Trở Thành Võ Giả
5
Khuynh Mâu Đến
6
Thuận Tay Thuận Kiếm
7
Tần Gia Nguy Cơ
8
Thực Lực Bộc Phát
9
Mưu Tính Của Ngươi
10
Thiếu Nữ Tâm Bệnh
11
Bách Châm Hợp Nhất
12
Thập Ngưu Chi Lực
13
Hậu Thiên Cảnh Đến
14
Thiếu Niên Vũ Phong
15
Tổ Truyền Bệnh
16
Hiện Ra Thực Lực
17
Trách Chính Ta
18
Có Ban Thưởng Sao
19
Gặp Lâm Thanh Từ
20
Định Mục Tiêu Nhỏ
21
Gặp Vây Giết
22
Tịch Diệt Kiếm Ra
23
Nhận Hắn Làm Cha
24
Học Đòi Văn Vẻ
25
Thủy Điều Ca Đầu
26
Một Thơ Nhập Đạo
27
Ngang Ngược
28
Có Chừng Có Mực
29
Khuynh Mâu Người Giả Bị Đụng
30
Hướng Về Phía Ta Đến
31
Anh Minh Thần Võ
32
Giá Trị Của Ta
33
Trong Đêm Yêu Yêu
34
Yêu Yêu Đổ Ước
35
Đến Liệt Thiên Trảm
36
Đao Liệt Thương Khung
37
Bình Thường Đãi Ngộ
38
Đệ Nhất Công Tử
39
Đều Là Lời Đồn
40
Hậu Thiên Cửu Trọng
41
Tam Phẩm Chiến Kỹ
42
Tiên Thiên Cảnh Ra
43
Chín Đao Đều Xuất Hiện
44
Khí Thế Như Hồng
45
Chém Giết Tiên Thiên
46
Hứa Hẹn Cô Nương
47
Tần Gia Phản Kích
48
Đêm Nay Bày Yến
49
Phía Sau Cường Giả
50
Thạch Gia Chi Nữ
51
Ta Chỉ Muốn Sống
52
Ta Không Quan Tâm
53
Quan Hệ Bình Đẳng
54
Tập Sát Vô Chu
55
Ta Là Người Tốt
56
Cùng Yêu So Sánh
57
Ta Muốn Nuôi
58
Xích Nhật Đương Không
59
U Minh Địa Ngục
60
Nhìn Thấy Quỷ Ngục
61
Địa Ngục Thạch Giai
62
Sinh Tử Thạch Môn
63
Núi Thây Biển Máu
64
Tinh Hải Tông Chủ
65
Thể Chất Đặc Thù
66
Bất Tử Thiên Lang
67
Đạo Tông Tông Chủ
68
Chư Hầu Vương
69
Bát Đen Thăng Cấp
70
Là Một Quyển Sách
71
Thiên Lang Hiện Thế
72
Ta Là Trăng
73
Khuynh Mâu Trấn Huyết Yêu
74
Lạc Đồ
75
Ta Muốn Giết Người
76
Đủ Tư Cách Hay Không
77
Lấy Một Chiến Ba
78
Không Đáp Ứng
79
Một Chiêu Chém Ngươi
80
Phong Vũ Kinh Cổ Nhạc
81
Ngươi Cũng Muốn Chết
82
Thiên Hạ Cửu Si
83
Đạo Tông
84
Rời Đi
85
Thanh Từ Đưa Tiễn
86
Hai Vị Ca Ca
87
Giải Quyết Hai Người
88
Tuyên Vĩ
89
Chính Là Gây Chuyện
90
Câu Câu Phách Lối
91
Lấy Rượu Làm Đề
92
Nhất Niệm Nhất Thi
93
Chịu Phục
94
Gây Sự
95
Quân Thiên Giáo
96
30. 000 Qua Khảo Hạch
97
Trưởng Lão Mừng Rỡ
98
Đều Thu Đi
99
Không Chê Chuyện Lớn
100
Không Người Dám Chiến