Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

5

Bình

38

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Truyện có 1762 chương.
1761
Làm được tốt
1760
Trượng nghĩa
1759
Đều là sinh ý
1758
Đuổi tên ăn mày đâu
1757
Trốn
1756
Thật chậm
1755
Vì cái gì
1754
Không còn dùng được
1753
Đi ăn máng khác
1752
Phật Tử
1751
Thiên Linh tộc
1750
Thổi phồng
1749
Pháo hôi
1748
Đối lập
1747
Thu mua
1746
Viên Phiêu Phiêu
1745
Tạ Hoài Dương
1744
Người nhặt xác
1743
Chém giết Thánh Vương đỉnh phong
1742
Đạo Chủ Lệnh
1741
Khôi phục
1740
Cường đại
1739
Bí thuật
1738
Lên đường đi
1737
Tìm đường chết
1736
Muốn lật xe rồi?
1735
Chém giết
1734
Giằng co
1733
Tính toán
1732
Tính toán lẫn nhau
1731
Lẫn nhau lừa gạt
1730
Khiêu khích
1729
Đấu trí đấu dũng
1728
Khu không người
1727
Huyết Ma Thánh Vương
1726
Lại muốn một viên
1725
Hạnh phúc tới quá nhanh
1724
Ngoài ý muốn
1723
Linh Đài sơn
1722
Nhằm vào
1721
Tin tức
1720
Đế bí phù triện
1719
Tinh Nhã
1718
Lục Tự Chân Ngôn
1717
Chân ngôn
1716
Bạo động
1715
Giải quyết một cái
1714
Trúng độc
1713
Phật quốc
1712
Thánh Vương có hi vọng
1711
Tịch Diệt Kiếm chi uy
1710
Tịch Diệt Kiếm
1709
Thánh Vương cường đại
1708
Ngang tay
1707
Thánh Vương cường đại
1706
Thạch Thông Thiên
1705
Chắn đường
1704
Lựa chọn
1703
Thiên Hà Địa Ngục
1702
Trao đổi
1701
Chạm đến Đế cảnh
1700
Sợ hãi
1699
Tịch Diệt Kiếm ra
1698
Không được
1697
Tốt
1696
Một kiếm gãy chi
1695
Nhanh lên đi
1694
Một kiếm đinh trụ
1693
Bạch Ngưng Chi cường đại
1692
Đại Thánh cường đại
1691
Chó săn
1690
Hư Thiên Đại Thánh
1689
Đại Thánh
1688
Bất phàm
1687
Bạch Ngưng Chi cường đại
1686
Hoàng chủ
1685
Đến đều tới
1684
Hoàng thành
1683
Tiến về hoàng thành
1682
Khai chiến
1681
Khác nhau đối đãi
1680
Cho người ta
1679
Ta rất hiền lành
1678
Trao đổi
1677
Chặt ngươi
1676
Dư lực
1675
Bồi thường
1674
Đại Thánh
1673
Một kiếm bại tận bầy thánh
1672
Bạch Ngưng Chi xuất kiếm
1671
Liền cái này?
1670
Các ngươi có Thiên Quân phù triện sao
1669
Bình tĩnh tự nhiên
1668
Rời đi Thiên Khư
1667
Quần hùng đều tới
1666
Đi săn Hứa Vô Chu
1665
Kết minh thành công
1664
Ta muốn diêu nhân
1663
Càng phát ra cường đại
1662
Không đáng