Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

34

Bình

338

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Vạn Cổ Thần Đế (34)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tình tiết thú vị

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tình tiết truyện logic, lôi cuốn . Nvp k não tàn

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tạm được không có gì đặc sắc

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện rất hay ta chấm 99/100 còn 1 điểm để khỏi tự cao

Luyện Khí Tầng Mười ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Ta yêu cầu bạo chương

trọng sinh giả heo ăn thịt hổ hậu cung
Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung khá lôi cuốn...

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay.... Logic

tình tiết logic
Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện rất hay . tình tiết đc đầu tư