Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

35

Bình

918

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch) (1)

Tô Vũ

Nhân vật chính

Tuổi tác: 22 tuổi

Hộ tịch: Đại Hạ phủ

Nơi sinh: Nam Nguyên, Đại Hạ phủ, Nhân cảnh

Tu vi: Khai Th…