Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Vĩnh Dạ Thần Hành (1)

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một thế giới tối tăm, nơi con người sinh ra không có mắt, cần phải can thiệp mới có thể sở hữu đôi mắt của mình.

Nhưng có mắt chưa chắc đã tốt.

Thế giới hiện thực và Khư giới hư…