Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vĩnh Dạ Thần Hành (1)

Hứa Thâm

Nhân vật chính

Main, vụ dân chưa mở Khư Nhãn. Cha mất sớm, mẹ bị khư thú giết khi hắn mới 18 tuổi. Vỏ bọc bên ngoà…