Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

28

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế (Dịch-Full) của tác giả Thần Kiến

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
20000
2
150
3
50