Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Võ Hiệp: Ta, Bị Nga Mi Vứt Bỏ Đồ Đệ

p3heotrum5 · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay