Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

13

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích (Bản Dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ẩn nhẫn --> tu luyện --> khịa nhau --> tính kế --> chăm chỉ --> quyết đoán! Thật sự rất hay, main ẩn nhẫn nhưng vẫn biết lúc nào nên ra tay chứ không phải kiểu nhát…