Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

23

Bình

561

Nhân Vật

8

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch) của tác giả Tâm Tại Lưu Lãng

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
78800
2
40000
3
17000
4
10000
5
4303
6
4000
7
1000
8
1000
9
1000
10
620
11
239
12
200
13
200
14
200
15
100
16
60
17
50
18
26
19
20