Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

23

Bình

215

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch) của tác giả Tà Tâm Vị Mẫn

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
620000
2
35000
3
27050
4
11000
5
10000
6
6418
7
6000
8
5100
9
2411
10
2150
11
2000
12
1000
13
1000
14
700
15
500
16
400
17
400
18
400
19
300
20
220