Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

27

Bình

167

Nhân Vật

6

Thêm

Đề cử / Review truyện Vô Thượng Sát Thần (27)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Test đề cử a

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện tạm a ta thích có hậu cung hơn

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện chả ra làm sao cả dài dòng câu chương không có phong thái của sát thần hơn 1k chương mà mới có 1 vợ

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truryejn hay,,,, sát phạt

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
3.0
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung hấp dẫn

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đáng đọc

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay