Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Nhân Vật

4

Thêm

Đề cử / Review truyện 《Vương Mệnh》 (2)

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

đây một câu chuyện hay đáng để đọc nó hấp dẫn bạn đến từng chương và mong được đọc chương tiếp. tuy viết về câu chuyện trong game. nhưng ấn chứa trong lịch sử về thời kỳ hồng bàng…

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ủng hộ chút động lực cho đẹp giao diện