Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xin Lỗi, Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi

1namnuaconve · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay....

nickpham · Hư Linh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện bố cục và tình tiết wa hay

nhiều vợ
ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay

MegamiNoHajime · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay và lôi cuốn