Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

53

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chuyên Gia Ăn Miếng Trả Miếng [Xuyên Nhanh] (Dịch)

Shadowheat · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay

Daolongvnx · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay. Đáng đọc. Nv chính ko não tàn. Nd đặc sắc. Đáng để đọc

Navsc · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một thế giới khác thoải mãn nhưng tâm tư của con người, cảm thấy đồng cảm, gay dựng động lực học tập, làm việc. Tình yêu