Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Tô Hương Lan Sắc

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/5m77rvqm
Số Chương
100
Số Chữ
90426
Số Chữ Trung Bình Chương
905
Tốc Độ Ra Chương
13 Chương/Tuần
Tạo Lúc
12:48 04/03/2023
Đăng Chương 1
15:10 06/04/2023
Cập Nhật Gần Nhất
23:28 30/05/2023
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
40019
ifiwereyoung
Trưởng nhóm