Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thông Tin Truyện

Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống (New)

Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống (New)

Kẻ Du Hành Vạn Giới

Link Truyện
https://truyenyy.vip/tr/wmnnrvwm/
Số Chương
28
Số Chữ
49485
Số Chữ Trung Bình Chương
1766
Tốc Độ Ra Chương
10 Chương/Tuần
Tạo Lúc
10:25 09/10/2021
Đăng Chương 1
10:31 09/10/2021
Cập Nhật Gần Nhất
13:57 23/10/2021
Trạng Thái
Chưa hoàn
Thành Viên Phụ Trách
32769
Talàkẻlangthang
Trưởng nhóm