Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

29

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống (New) (4)

Tiêu Vô Phong

Nhân vật chính

Đây là ảnh chung chung của main khi ở các vị diện dạng tu tiên, còn anime thì là ảnh bìa nhá.

Hắc Ma Đế Long Khải

Giáp của main và Hắc Long

Bạch Lang Chiến Y

Bạch Lang Chiến Y

Mỹ Đỗ Toa

Chính thê của main