Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

29

Nhân Vật

4

Thêm

Ủng Hộ Truyện Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống (New) của tác giả Kẻ Du Hành Vạn Giới

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện