Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện (Dịch) Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

gahocdi · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

T mới phát hiện hố này hehehe

không não tàn hài HE (happy ending) trọng sinh xuyên không tu luyện từng bước tình tiết logic
huongduongvang198 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tui là người dịch đây, và tui xin phép tự đề cử truyện tâm huyết của mình (ノへ ̄、)