Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Thành Ngược Văn Nữ Chủ Trưởng Tẩu

Truyện có 102 chương.
1
Gõ choáng
2
Cầu y
3
Uy thuốc
4
Tỉnh lại
5
Lau người
6
Ngại ngùng (canh hai)
7
Hồ nước mặn
8
Nấu muối
9
Sinh khí
10
Phản sát
11
Xây nhà
12
Vào thành
13
Ăn thịt
14
Lên núi
15
Thêm tàn tường
16
Gặp mưa
17
Vũ đình
18
Nhân sâm
19
Nẩy mầm
20
Bán than củi
21
Đốt giường lò
22
Giường lò tủ
23
Tuyết rơi
24
Lục soát núi (ba hợp một)
25
Thư
26
Ý mừng
27
Sở Hoài
28
Bắt đi
29
Cùng nhau
30
Viết thư
31
Bố thí cháo
32
Hỏi y
33
Kim trâm
34
Rời đi
35
Hàng tết
36
Đêm giao thừa
37
Sơ nhất
38
Truy tra
39
Cơm tù
40
Phát hiện
41
Soát người
42
Mật lệnh
43
Thay đổi người
44
Ho ra máu
45
Tứ hôn
46
Mưu nghịch
47
Không xứng
48
Khởi binh
49
Nghỉ ngơi chỉnh đốn
50
Mò cá
51
Diễn kịch
52
Vân Châu
53
Khinh người
54
Sát vai
55
Mật thất
56
Ngỗng nướng
57
Nhận ra
58
Tru tâm
59
Sính lễ
60
Khóc than
61
Bắt người
62
Xét nhà
63
Thật thơm (canh hai! )
64
Chẻ tre (canh một! )
65
Tướng nhu (canh hai! )
66
Lửa lôi
67
Thủ thành
68
Thừa thắng
69
Hoàn trả
70
Hoàng thành
71
Dã tâm
72
Đánh cờ
73
Gặp ngày
74
Tân triều
75
Phong quan
76
Đại điển
77
Hoa chúc
78
Táo đỏ
79
Lưu lại
80
Lưu ly
81
Tế thiên
82
Thu hoạch vụ thu
83
Tiểu biệt
84
Bắt đầu mùa đông
85
Thai mộng
86
Hỉ mạch
87
Gạt
88
Cung yến
89
Đón giao thừa
90
Đặt tên
91
Phụ thân
92
3 ngày
93
Tân hôn
94
Bái đường
95
Gieo trồng vào mùa xuân
96
Đoan ngọ
97
Mưa gió
98
Sinh ra
99
Tắm ba ngày
100
Xoay người
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 102