Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (Bản Dịch)

Truyện có 166 chương.
1
Mở đầu (1)
2
Mở đầu (2)
3
Mở đầu (3)
4
Mở đầu (4)
5
Thân Phận (1)
6
Thân Phận (2)
7
Thân Phận (3)
8
Đồ tể tay nhuốm máu (1)
9
Đồ tể tay nhuốm máu (2)
10
Đồ tể tay nhuốm máu (3)
11
Yêu nữ chạy đi đâu (1)
12
Yêu nữ chạy đi đâu (2)
13
Yêu nữ chạy đi đâu (3)
14
Yêu nữ chạy đi đâu (4)
15
Canh bầu dục cừu, cẩu tử (1)
16
Canh bầu dục cừu, cẩu tử (2)
17
Canh bầu dục cừu, cẩu tử (3)
18
Ngô hận vị liễu (1)
19
Ngô hận vị liễu (2)
20
Ngô hận vị liễu (3)
21
Nhiệt huyết thanh niên (1)
22
Nhiệt huyết thanh niên (2)
23
Không gánh vác được (1)
24
Không gánh vác được (2)
25
Quỳ Ngưu Dạ Quang Giáp (1)
26
Quỳ Ngưu Dạ Quang Giáp (2)
27
Quỳ Ngưu Dạ Quang Giáp (3)
28
Hỗn Nguyên Thiên Tượng Quyết (1)
29
Hỗn Nguyên Thiên Tượng Quyết (2)
30
Hỗn Nguyên Thiên Tượng Quyết (3)
31
Băng Dày Ba Thước (1)
32
Băng Dày Ba Thước (2)
33
Đô úy Mã Thành Công (1)
34
Đô úy Mã Thành Công (2)
35
Đô úy Mã Thành Công (3)
36
Quỷ nước giết người (1)
37
Quỷ nước giết người (2)
38
Quỷ nước giết người (3)
39
Một chưởng đóng băng một con (1)
40
Một chưởng đóng băng một con (2)
41
Hữu phỉ quân tử (1)
42
Hữu phỉ quân tử (2)
43
Ngày nào cũng muốn ăn thịt thiên nga (1)
44
Ngày nào cũng muốn ăn thịt thiên nga (2)
45
Nhân Đồ tiểu thư gặp rủi ro (1)
46
Nhân Đồ tiểu thư gặp rủi ro (2)
47
Lỡ như tưởng thật (1)
48
Lỡ như tưởng thật (2)
49
Không thể ỷ đông hiếp yếu (1)
50
Không thể ỷ đông hiếp yếu (2)
51
Một chưởng một tảng băng (1)
52
Một chưởng một tảng băng (2)
53
Sao lại xui xẻo đến vậy chứ? (1)
54
Sao lại xui xẻo đến vậy chứ? (2)
55
Thiện nữ u hồn của ta
56
Kỵ sĩ quỷ tiến độ 0 (1)
57
Kỵ sĩ quỷ tiến độ 0 (2)
58
Hàn Lực + Tam
59
Ai có thể không hề có chút việc riêng tư gì (1)
60
Ai có thể không hề có chút việc riêng tư gì (2)
61
Cây ngay không sợ chết đứng
62
Đây Là Chính Nhân Quân Tử (1)
63
Đây Là Chính Nhân Quân Tử (2)
64
Ngươi biết làm không? (1)
65
Ngươi biết làm không? (2)
66
Nữ Quỷ của Ta Không Tầm Thường (1)
67
Nữ Quỷ của Ta Không Tầm Thường (2)
68
Một Chưởng Một Tên Đóng Băng
69
Cùng cưỡi (1)
70
Cùng cưỡi (2)
71
Nhạc Thiên Thiên (1)
72
Nhạc Thiên Thiên (2)
73
Ngươi cứ theo nàng đi (1)
74
Ngươi cứ theo nàng đi (2)
75
Thận hư cần bồi bổ
76
Bính Hỏa Dương Lôi (1)
77
Bính Hỏa Dương Lôi (2)
78
Đại án kinh thiên (1)
79
Đại án kinh thiên (2)
80
Đô úy luyến tẩu (1)
81
Ngón tay vàng thực sự (1)
82
Ngón tay vàng thực sự (2)
83
Ngài chưa từng hiểu ta
84
Một thân phận khác của ngỗ tác (1)
85
Một thân phận khác của ngỗ tác (2)
86
Cây của Tổng quản đại nhân (1)
87
Cây của Tổng quản đại nhân (2)
88
Phục Ma Du Kiếu hố chết người
89
Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (1)
90
Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (2)
91
Chiến Đấu Thần Đồng Bộ (1)
92
Chiến Đấu Thần Đồng Bộ (2)
93
Khả năng là thấy sắc nảy lòng tham
94
Lại trở nên mi thanh mục tú (1)
95
Lại trở nên mi thanh mục tú (2)
96
Đây Thật Là Tài Năng Ngất Trời (1)
97
Đây Thật Là Tài Năng Ngất Trời (2)
98
Rốt cục có khiên thịt
99
Cái tên này lén trốn đi (1)
100
Cái tên này lén trốn đi (2)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 166