Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

kahoh

kahoh

Luyện Khí Tầng Năm
Gia nhập: 11:26 09/07/2019
Thông tin công khai
Tên
-
Giới tính
-
Tuổi
-
Địa phương
-
Linh thạch
4
Truyện đang đọc
6
Trưởng nhóm
Tài sản cá nhân

Hộp Thiên Giới

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.