Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

iamcommander

iamcommander

Luyện Khí Tầng Năm
Gia nhập: 01:48 12/02/2018
Thông tin công khai
Tên
PNC
Giới tính
Nam Tu
Tuổi
27
Địa phương
Vn
Linh thạch
31
Truyện đang đọc
49
Tài sản cá nhân

Mặt Nạ Đạo Tặc

Danh Hiệu Phù (Nguyệt)

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.