Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

dangcaominh

dangcaominh

Hợp Thể Hậu Kỳ
Gia nhập: 07:07 12/07/2018
Thông tin công khai
Tên
-
Giới tính
Nam Tu
Tuổi
24
Địa phương
Japan
Linh thạch
17
Truyện đang đọc
3
Tài sản cá nhân

Mặt Nạ Đạo Tặc

Đinh Ba Thần Của Vua Atlan

Tráng Dương Bất Hoại

Hỏa Linh Thạch

Thanh Lôi Phù

Hỏa Lôi Phù

Tử Lôi Phù

Lôi Minh Kiếm

Khoái Linh Kiếm

Tử Hà Linh Trang

Song Long Câu

Mặt Nạ Thần Chết

Diệp Linh Huy Chương

Song Tinh Huy Chương

Lông Kim Bằng

Kiếm Xương

Kim Long Nhẫn

Kim Linh Cầu

Lang Lôi Phù

Hóa Hình Phù

Cửu Hình Phù

Địa Giáp

Danh Tự Phù

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.