Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Danhdz

Danhdz

Luyện Khí Tầng Sáu
Gia nhập: 03:10 05/07/2021
Thông tin công khai
Tên
Ảnh Đế
Giới tính
Nam Tu
Tuổi
-
Địa phương
-
Linh thạch
3
Truyện đang đọc
5
Tài sản cá nhân

Mặt Nạ Đạo Tặc

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.