Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

VNviettruyenmoi

VNviettruyenmoi

Luyện Khí Tầng Ba
Gia nhập: 09:24 19/11/2021
Thông tin công khai
Tên
Giới tính
-
Tuổi
-
Địa phương
-
Linh thạch
18
Truyện đang đọc
1
Trưởng nhóm
Tài sản cá nhân

Hộp Thiên Giới

Ứng Dụng Đọc Truyện TruyenYY

Trải nghiệm đọc truyện tốt hơn, tiết kiệm dung lượng 4G, tải nhanh khi mạng yếu.