Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Khoái Linh Kiếm

Khoái Linh Kiếm

Thanh kiếm chính phái trong truyền thuyết, có linh lực và ý thức như một đứa trẻ.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Thượng Phẩm

Tăng kinh nghiệm nhận được 5%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ độ kiếp 3%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%


Trị giá: 299