Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Lôi Minh Kiếm

Lôi Minh Kiếm

Bảo vật được luyện từ chính lôi kiếp của một vị cao nhân.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Thượng Phẩm

Tăng kinh nghiệm nhận được 5%

Tăng tỉ lệ độ kiếp 8%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%


Trị giá: 456