Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tử Khí Xung Thiên

Tử Khí Xung Thiên

Một tia tử thiên khí đến từ thiên giới huyền ảo. Bất cứ tu sĩ nào nếu không phải có định lực thần kỳ, chỉ cần chạm vào đều bị nặng thì tan xương nát thịt, nhẹ thì loạn thần điên đảo.

Số lượng: 1

Huyền Cấp - Trung Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 15%

Tăng kinh nghiệm nhận được 5%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%


Trị giá: 1399