Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Diệp Linh Huy Chương

Diệp Linh Huy Chương

Huy chương của thần mộc ngàn năm, tỏa ra hương thơm mát mẻ. Mang trên người giúp bổ thận tráng dương tăng cường khí huyết nam nhân.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 1%

Tăng kinh nghiệm nhận được 2%


Trị giá: 139