Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tiểu Phong Linh Phù

Tiểu Phong Linh Phù

Được chế tạo bởi vô số vật liệu cùng pháp lực của tu sĩ thuộc tính Phong cấp bậc thấp nhất là Kim Đan kỳ.

Số lượng: 4

Thiên Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 5%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%


Trị giá: 30