Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hỏa Linh Thạch

Hỏa Linh Thạch

Linh thạch thuộc tính hỏa, chỉ xuất hiện dưới những tầng dung nham sâu nhất.

Số lượng: 0

Thiên Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%


Trị giá: 120