Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tử Lôi Phù

Tử Lôi Phù

Một trong những lá bùa trong truyền thuyết do những tuyệt đại tông sư về phù chú chế tạo.

Số lượng: 0

Thiên Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 15%


Trị giá: 666