Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tráng Dương Bất Hoại

Tráng Dương Bất Hoại

Siêu cường dược phẩm được chiết xuất từ máu thú cửu cấp tinh khiết. Người phục dụng kiện tráng thân thể, dẻo dai dài dài, mạnh mẽ xuất chiến, thẳng tiến đỉnh cao.

Số lượng: 0

Huyền Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 30%

Tăng kinh nghiệm nhận được 5%

Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm 5%

Tăng tỉ lệ nhận linh thạch 5%


Trị giá: 2888