Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

15

Bình

230

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bất Hủ Đại Hoàng Đế (Dịch-Full)

Truyện có 626 chương.
1
Ta Là Hoàng Đế
2
Khí Tượng Vong Quốc
3
Thần Tiên Hiển Linh
4
Chiến Cuộc Nơi Cửa Thành
5
Bắt Ba Ba Trong Hũ
6
Kế Sách Công Tâm
7
Thế Giới Mục Nát
8
Quân Quyền Thần Thụ
9
Phân Phối Lợi Ích
10
Đẩy Mạnh Chính Lệnh
11
Bồi Thường Chiến Tranh
12
Hoàng Hậu Nương Nương
13
“Tây Du Ký”, Tấn Công!
14
Đạo Chính Lệnh Đầu Tiên
15
Phổ Biến Chính Lệnh
16
Hoàng Thành Sôi Trào
17
Ba Vương Gia Tiến Cung
18
Hai Quả Đào Giết Ba Dũng Sĩ
19
Giải Hoặc Dương Mưu
20
Bãi Giá Dục Linh Cung
21
Làm Giao Dịch Với Hoàng Hậu
22
Tuần Doanh
23
Thất Trách Lĩnh Phạt
24
Phương Pháp Luyện Binh Kiểu Mới
25
Phủ Định Toàn Bộ
26
Mưu Tính Tân Binh
27
Đầu Óc Bão Táp
28
Trạch Vương Gãy Tay
29
Cố Tiếp Không Được
30
Đàm Phán Kết Minh
31
Quân Sư Kỳ Nhân
32
Cá Gặp Nước
33
Nhất Tiễn Song Điêu
34
Lần Thứ Hai Sôi Trào
35
Ngự Giá Thân Chinh
36
Hành Khúc Điên Cuồng
37
Ba Đại Kỷ Luật Tám Điều Chú Ý
38
18 Trại Lưu Phỉ
39
Lần Đầu Giao Chiến
40
Chúng Ta Đầu Hàng Thôi
41
Đầu Danh Trạng
42
Thu Phục
43
Uy Lực Của Điểm
44
Cấu Trúc Doanh Trại
45
Một Phong Thư
46
Dạ Tập
47
Tan Tác
48
Trường Xà Trận Hình Chữ Nhất
49
Tiếp Nhận Hàng Binh
50
Thăm Hỏi Thương Binh
51
Tập Kích Lương Thảo
52
Tội Phu
53
Thân Quốc Trong Tuyệt Cảnh
54
Trận Chiến Tại Thân Thành
55
Hoàng Hôn Tuyệt Vọng
56
Thiên Giáng Kỳ Binh
57
Nhìn Trộm
58
Bàn Bạc Chiến Lược
59
Gặp Mặt
60
Trận Pháp Hiển Uy
61
Thu Quân Về Triều
62
Muốn Phong Tước
63
Luận Công Ban Thưởng
64
Tao Ngộ Của Hồ Hãi
65
Dự Tiệc Dục Linh Cung
66
Hoàng Hậu Biết Võ Công
67
Thái Cực
68
Bồi Thường
69
Chim Nhỏ Y Người
70
“Chu Dịch” Ra Đời
71
Bốn Đại Quân Đoàn
72
Mặt Khác Của Hoàng Hậu
73
Tại Sao Lại Là Nàng?
74
Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang
75
Dò Xét Công Bộ
76
Phương Pháp Luyện Thép
77
Thư Của Trịnh Khang
78
Quân Thần Thảo Luận
79
U Ác Tính
80
Phủ Thượng Quan Náo Nhiệt
81
Thành Lập Bộ Giáo Dục
82
Bán Một Nhân Tình
83
Đăng Ký Tạo Sách
84
Cải Trang Vi Hành
85
Mẹ Con Nghèo Túng
86
Gặp Chuyện Bất Bình
87
Trợ Giúp Thôn Trang Nhỏ
88
Trưởng Thôn
89
Vấn Đề Tham Nhũng
90
Gặp Truy Sát
91
Yêu Nữ Ma giáo?
92
Diệu Hi
93
Hút Độc Tố
94
Còn Cần Ổn Định
95
Âm Mưu Đoạt Vị
96
Phản Ứng Của Dân Gian
97
Cung Biến
98
Phản Quân Vào Cung
99
Hiện Thân
100
Người Xấu Chết Vì Nói Nhiều