Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

152

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cánh Cổng Và Bộ Đội Việt Nam Đã Chiến Đấu Ở Đó

nguyencongthanhhy · Luyện Khí Tầng Năm ·
1 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất đáng trông chờ