Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

44

Nhân Vật

13

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor (13)

Nam Vô Tâm - Ayatte

Nhân vật chính

Nam Vô Tâm hay chính là Ayatte, là người Địa Cầu năm 17 tuổi chuyển sinh sang đại lục Athanor, từ đ…

Nam Vô Tâm - Thần Long

Nhân vật chính

Nam Vô Tâm khi khai mở Long Thần Chiến Thân - Long Phượng Đế Nguyên Quyết.

Nam Vô Tâm - Tiểu Dạ

Nhân vật chính

Nam Vô Tâm khi hợp thể với Tiểu Dạ - Thánh thú tộc Dạ Thiên Lang

Hi Vân

Nhân vật chính

Là vợ và là nữ nhân đầu tiên của nhân vật chính, gặp nhân vật chính năm 16 tuổi và được hắn giải cứ…

Butterfly

Nhân vật chính

Là vợ và là nữ nhân thứ hai của nhân vật chính, gặp nhân vật chính lần đầu khi tham gia bí cảnh và …

Helen Farah

Nhân vật chính

Gặp nhân vật chính năm 13 tuổi, dùng súng ngắm, quê hương gần với biên giới Vực Hỗn Mang, trên thân…

Allard Kalila

Nhân vật chính

Gặp nhân vật chính và năm 14 tuổi, sở hữu Thất Thải Mana, là Pháp sư mạnh mẽ. Là gián điệp được Vực…

Thane Claudia

Nhân vật chính

Gặp nhân vật chính năm 14 tuổi, con gái út của Thane, là kiếm sĩ rất mạnh mẽ, sở hữu Thần Sứ huyết …

Annette

Nhân vật chính

Mẹ nuôi của nhân vật chính, là phụ trợ sư mạnh mẽ, ...


Cảnh giới: Bạch Kim III

Violet

Gặp nhân vật chính lần đầu khi tham gia bí cảnh và cùng tổ đội với hắn, là Xạ thủ mạnh mẽ, ...


C…

Leclerc Donna

Gặp nhân vật chính năm 25 tuổi, từ đó bắt đầu tương tư về hắn, là người đỡ đòn mạnh mẽ, là con gái …

Keera

Gặp nhân vật chính năm 17 tuổi, sau đó dần trở nên rất thân thiết với hắn, là con nuôi của Sephera,…

Sephera

Sư phụ của nhân vậy chính, là 1 trong 3 viện trưởng học viên Carano, ...


Cảnh giới: không rõ