Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục

lathavi · Luyện Khí Tầng Chín ·
50 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay mọi người ủng hộ chủ thớt