Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đấu La Đại Lục 5: Đường Tam Trọng Sinh (bản dịch)

Baoatpx123 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Fan a3 sẽ lại thấy a3 trở lại và lợi hại hơn xưa với hệ thống tu luyện mới . Nội dung và văn phong hấp dẫn hơn mấy phần đấu la trước một chút .

1 vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi Baoatpx123