Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

355

Nhân Vật

7

Thêm

Ủng Hộ Truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (Dịch) của tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
361166
2
40000
3
20000
4
10000
5
9533
6
5000
7
5000
9
3400
10
2000
11
2000
13
1000
14
600
15
200
16
200
17
200
18
200
19
200