Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Duy Ngã Độc Lộ (2)

Luyện Khí Tầng Tám ·
5 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất khá

Luyện Khí Tầng Hai ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ae ủng hộ nhé