Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

14

Bình

322

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Hắc Ám Vương Giả (Dịch) của tác giả Cổ Hi

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
2
11800
3
6600
4
5000
5
3000
8
2000
9
2000
10
1000
11
500
12
200
13
200
14
200
15
10