Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hải Tặc Vương Giả Hắc Long

p3heotrum5 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Quá hay !!!