Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

118

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Dươngcảnh · Luyện Khí Tầng Năm ·
3 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đọc rất lôi cuốn, dễ hiểu mà những đoạn tả vẽ đẹp của mỹ nhân thì phải nói là ơ mây zing gút chóp

xuyên không