Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Khu Thi Đạo Nhân

Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 330

Giới Thiệu Truyện Khu Thi Đạo Nhân

Ma Diễm môn tuyển chọn đệ tử quy tắc: Một phá xấu hổ tâm, hai phá lòng thương hại, ba phá tình ái tâm. . .

Tuyệt tình tuyệt ái, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, làm theo ý mình mới có thể Ma Diễm ngập trời.

Hầu Đông Thăng tân hôn thê tử Tạ Ngọc Hoa nắm giữ linh căn, tư chất bất phàm, bị Ma Diễm môn trưởng lão chọn trúng.

Vì cầu thêm vào Ma Diễm môn Tạ Ngọc Hoa giết hại nhà chồng, trượng phu Hầu Đông Thăng thảm tao uổng mạng.

Hầu Đông Thăng thi thể nằm tại gia trung tiểu viện bên trong, giội mưa phùn, không có người nhặt xác. . .....................

~~~~~~~~~~~~~~

Truyện mới, cầu cất giữ, đề cử. Đạ tạ thư hữu nhóm

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Khu Thi Đạo Nhân!