Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

35

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Lão Bà Của Ta Là Ma Đế (Dịch)

Catwang · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Main sát phạt chém giết ghê phết , mỗi tội chính thê nắm đầu quá , spoil tí đến đoạn cuối gần hết mới thu nạp thêm mấy em cũng khá ok Vở cả là xuất sắc nhứt thanh tuyền kkk Đi khám phá nhiều thế giới loạn lắm

chunglun72 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyen khá là//////