Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

17

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Linh Cảnh Hành Giả (Bản Dịch)

Truyện có 1100 chương.
1100
Kẻ tập kích kỳ quái (1)
1099
Vô đề (3)
1098
Vô đề (2)
1097
Vô đề (1)
1096
Đào hoa sát (3)
1095
Đào hoa sát (2)
1094
Đào hoa sát (1)
1093
Vạn người mê (2)
1092
Vạn người mê (1)
1091
Đào Hoa Phù (4)
1090
Đào Hoa Phù (3)
1089
Đào Hoa Phù (2)
1088
Đào Hoa Phù (1)
1087
Làm ăn với tổ chức (3)
1086
Làm ăn với tổ chức (2)
1085
Làm ăn với tổ chức (1)
1084
Hệ thống thần thoại (3)
1083
Hệ thống thần thoại (2)
1082
Hệ thống thần thoại (1)
1081
Mua Giày Hoạt Sạn (3)
1080
Mua Giày Hoạt Sạn (2)
1079
Mua Giày Hoạt Sạn (1)
1078
Đạo tâm chủng ma (3)
1077
Đạo tâm chủng ma (2)
1076
Đạo tâm chủng ma (1)
1075
Nghiệt đồ (4)
1074
Nghiệt đồ (3)
1073
Nghiệt đồ (2)
1072
Nghiệt đồ (1)
1071
Bí pháp cổ đại (3)
1070
Bí pháp cổ đại (2)
1069
Bí pháp cổ đại (1)
1068
Thuần Dương giáo (3)
1067
Thuần Dương giáo (2)
1066
Thuần Dương giáo (1)
1065
Khốn cảnh (4)
1064
Khốn cảnh (3)
1063
Khốn cảnh (2)
1062
Khốn cảnh (1)
1061
Giết không tha (3)
1060
Giết không tha (2)
1059
Giết không tha (1)
1058
Thành phố Kim Huy (4)
1057
Thành phố Kim Huy (3)
1056
Thành phố Kim Huy (2)
1055
Thành phố Kim Huy (1)
1054
Nhiệm vụ khẩn cấp (2)
1053
Nhiệm vụ khẩn cấp (1)
1052
Đánh (2)
1051
Đánh (1)
1050
Đánh lui (3)
1049
Đánh lui (2)
1048
Đánh lui (1)
1047
Kẻ nghiện rượu (4)
1046
Kẻ nghiện rượu (3)
1045
Kẻ nghiện rượu (2)
1044
Kẻ nghiện rượu (1)
1043
Ác ý (3)
1042
Ác ý (2)
1041
Ác ý (1)
1040
Đấu đá nhau (4)
1039
Đấu đá nhau (3)
1038
Đấu đá nhau (2)
1037
Đấu đá nhau (1)
1036
Tập hợp tin tức các nghề nghiệp bản thổ (5)
1035
Tập hợp tin tức các nghề nghiệp bản thổ (4)
1034
Tập hợp tin tức các nghề nghiệp bản thổ (3)
1033
Tập hợp tin tức các nghề nghiệp bản thổ (2)
1032
Tập hợp tin tức các nghề nghiệp bản thổ (1)
1031
Đổi thưởng (4)
1030
Đổi thưởng (3)
1029
Đổi thưởng (2)
1028
Đổi thưởng (1)
1027
Sắc Dục Thần Tướng trở về linh cảnh (6)
1026
Sắc Dục Thần Tướng trở về linh cảnh (5)
1025
Sắc Dục Thần Tướng trở về linh cảnh (4)
1024
Sắc Dục Thần Tướng trở về linh cảnh (3)
1023
Sắc Dục Thần Tướng trở về linh cảnh (2)
1022
Sắc Dục Thần Tướng trở về linh cảnh (1)
1021
Định vị Sắc Dục Thần Tướng (6)
1020
Định vị Sắc Dục Thần Tướng (5)
1019
Định vị Sắc Dục Thần Tướng (4)
1018
Định vị Sắc Dục Thần Tướng (3)
1017
Định vị Sắc Dục Thần Tướng (2)
1016
Định vị Sắc Dục Thần Tướng (1)
1015
Tiểu Viên, tôi muốn... (5)
1014
Tiểu Viên, tôi muốn... (4)
1013
Tiểu Viên, tôi muốn... (3)
1012
Tiểu Viên, tôi muốn... (2)
1011
Tiểu Viên, tôi muốn... (1)
1010
Tất cả đều là mệnh lệnh của chủ nhân (3)
1009
Tất cả đều là mệnh lệnh của chủ nhân (2)
1008
Tất cả đều là mệnh lệnh của chủ nhân (1)
1007
Dụ rắn rời hang (3)
1006
Dụ rắn rời hang (2)
1005
Dụ rắn rời hang (1)
1004
Khấu Bắc Nguyệt —— nguy (3)
1003
Khấu Bắc Nguyệt —— nguy (2)
1002
Khấu Bắc Nguyệt —— nguy (1)
1001
Họa sát thân (3)